Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Vännäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Vännäs

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vännäsby 1330 15,3% 32,6% 21,5% 30,6% 5,9% 49,3% 50,7% 0,1% 1,0%
Vännäs C 1417 17,4% 26,1% 21,5% 35,0% 5,8% 48,1% 51,9% 0,3% 0,8%
Vännäs S 1373 19,8% 29,0% 27,2% 24,0% 7,2% 51,0% 49,0% 0,2% 0,7%
Vännäs V 1554 15,6% 30,9% 23,7% 29,8% 6,1% 50,6% 49,4% 0,1% 1,2%
Östra byaområdet 872 14,3% 34,3% 28,9% 22,5% 7,3% 51,9% 48,1% 0,7% 0,8%
Vännäs 6546 16,6% 30,3% 24,2% 28,9% 6,4% 50,1% 49,9% 0,2% 0,9%

http://www.val.se