Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Vilhelmina

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Vilhelmina

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Baksjönäs 1286 15,6% 23,9% 23,6% 36,9% 5,9% 48,3% 51,7% 0,5% 1,0%
Dikanäs 334 11,1% 16,5% 28,7% 43,7% 3,9% 55,4% 44,6%   0,6%
Latikberg 397 12,8% 29,2% 29,7% 28,2% 7,1% 54,2% 45,8% 1,0% 0,3%
Lövliden 731 17,6% 30,4% 24,2% 27,8% 6,2% 51,0% 49,0% 0,4% 0,5%
Nästansjö 350 17,1% 25,7% 26,3% 30,9% 5,1% 54,0% 46,0%   0,3%
Skansholm 652 16,6% 25,0% 26,8% 31,6% 8,1% 56,1% 43,9% 0,3% 1,5%
Vilhelmina 1099 19,3% 24,2% 23,6% 32,9% 6,5% 46,8% 53,2% 0,1% 2,4%
Vilhelmina-Saxnäs 385 11,4% 22,9% 28,1% 37,7% 5,5% 55,6% 44,4%   0,8%
Vilhelmina 5234 16,1% 25,0% 25,4% 33,6% 6,2% 51,1% 48,9% 0,3% 1,1%

http://www.val.se