Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Umeå

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Umeå

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Umeå centrala 54083 31,2% 30,9% 18,0% 20,0% 9,6% 48,9% 51,1% 0,7% 1,6%
Umeå omland 42876 16,9% 34,3% 23,9% 24,9% 6,5% 50,3% 49,7% 0,4% 1,3%
Umeå 96959 24,9% 32,4% 20,6% 22,1% 8,2% 49,5% 50,5% 0,5% 1,5%

http://www.val.se