Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Lycksele

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Lycksele

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Björksele 603 10,0% 23,4% 26,0% 40,6% 4,5% 54,4% 45,6% 0,7% 1,0%
Forsdala 1287 17,5% 33,1% 24,9% 24,5% 6,4% 51,3% 48,7% 0,2% 1,1%
Kattisavan 433 11,3% 23,6% 31,4% 33,7% 4,8% 55,7% 44,3% 0,7% 0,7%
Knaften 699 10,7% 25,2% 24,5% 39,6% 3,3% 52,8% 47,2%   0,7%
Lycksele 1638 18,2% 23,6% 21,2% 36,9% 7,6% 46,6% 53,4% 0,2% 1,5%
Norrmalm 1575 15,2% 29,8% 25,4% 29,7% 5,8% 50,0% 50,0% 0,4% 0,9%
Södermalm 1298 18,5% 24,2% 25,2% 32,1% 7,2% 46,2% 53,8% 0,3% 1,3%
Villaryd 1729 17,6% 26,3% 25,4% 30,7% 6,4% 49,4% 50,6% 0,1% 1,4%
Lycksele 9262 16,1% 26,7% 24,8% 32,4% 6,2% 49,7% 50,3% 0,3% 1,2%

http://www.val.se