Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Skellefteå

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Skellefteå

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skellefteå Norra 28026 16,3% 27,7% 25,0% 31,0% 6,2% 50,1% 49,9% 0,2% 0,9%
Skellefteå Södra 28185 16,6% 29,2% 24,3% 29,8% 6,2% 50,7% 49,3% 0,2% 0,9%
Skellefteå 56211 16,5% 28,5% 24,7% 30,4% 6,2% 50,4% 49,6% 0,2% 0,9%

http://www.val.se