Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Gällivare

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Gällivare

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gällivare Centrum 1683 14,7% 21,2% 22,9% 41,3% 4,0% 45,5% 54,5% 0,3% 1,3%
Gällivare Norra 792 10,5% 17,6% 26,5% 45,5% 3,2% 59,5% 40,5% 0,3% 0,6%
Gällivare Södra 1516 14,1% 19,8% 26,6% 39,5% 5,7% 57,6% 42,4% 0,2% 0,5%
Gällivare Västra 1199 15,9% 32,0% 26,4% 25,6% 4,9% 52,2% 47,8% 0,4% 0,4%
Heden 1762 14,8% 27,2% 29,7% 28,4% 6,9% 50,3% 49,7% 0,3% 1,7%
Koskullskulle 1683 16,3% 31,7% 28,7% 23,3% 5,6% 55,0% 45,0% 0,4% 0,6%
Malmberget 1067 20,1% 27,1% 26,8% 26,1% 5,3% 53,6% 46,4% 0,7% 3,2%
Maria 923 16,8% 29,8% 24,9% 28,5% 5,2% 49,8% 50,2% 0,3% 1,4%
Mellanområdet 1730 14,1% 29,2% 26,5% 30,2% 5,4% 52,7% 47,3% 0,2% 0,8%
Sjöparken 1647 17,7% 24,2% 26,6% 31,5% 4,7% 46,2% 53,8% 0,2% 0,9%
Gällivare 14002 15,5% 26,1% 26,7% 31,7% 5,2% 51,8% 48,2% 0,3% 1,1%

http://www.val.se