Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Älvsbyn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Älvsbyn

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vidsel 1354 11,8% 20,8% 29,1% 38,3% 5,7% 54,9% 45,1% 0,7% 0,7%
Älvsbyns N 1666 17,3% 25,3% 20,3% 37,0% 5,8% 47,7% 52,3%   1,3%
Älvsbyns V 1533 17,0% 31,0% 24,0% 28,0% 6,1% 51,7% 48,3% 0,4% 0,7%
Älvsbyns Ö 1705 14,7% 27,6% 25,6% 32,1% 6,8% 50,3% 49,7% 0,1% 0,7%
Älvsbyn 6258 15,3% 26,4% 24,6% 33,7% 6,1% 51,0% 49,0% 0,3% 0,8%

http://www.val.se