Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommunvalkrets Jönköpings kommun Valkrets Syd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommunvalkrets Jönköpings kommun Valkrets Syd

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Barnarp 1319 13,9% 39,8% 26,4% 19,9% 5,5% 52,1% 47,9% 0,2% 0,9%
Barnarp C 1339 16,0% 36,1% 26,4% 21,5% 7,7% 51,5% 48,5%   2,1%
Bondberget 1234 14,7% 31,9% 22,9% 30,6% 6,9% 47,6% 52,4% 0,5% 1,3%
Centrum Ö 1771 30,8% 27,2% 20,3% 21,6% 7,4% 50,0% 50,0% 0,1% 2,8%
Ekhagen N 1093 21,9% 33,3% 19,2% 25,6% 6,2% 49,6% 50,4% 0,1% 1,8%
Ekhagen S 1115 23,6% 23,9% 20,8% 31,7% 9,2% 48,1% 51,9% 0,7% 0,7%
Erik Dahlberg 1624 34,3% 29,3% 17,9% 18,5% 8,6% 47,8% 52,2% 0,2% 2,4%
Hovslätt N 1689 15,1% 34,6% 21,8% 28,5% 7,3% 48,8% 51,2% 0,3% 1,0%
Hovslätt S 1727 17,5% 37,3% 21,8% 23,3% 7,4% 49,7% 50,3% 0,2% 1,0%
Kålgården 1833 13,2% 23,2% 25,2% 38,4% 3,3% 47,0% 53,0% 0,8% 1,4%
Kättilstorp Haga m fl 1630 21,8% 30,7% 24,9% 22,5% 8,9% 51,3% 48,7% 0,5% 1,0%
Liljeholmen 1369 26,9% 28,2% 22,4% 22,6% 6,6% 44,3% 55,7% 0,3% 2,1%
Liljeholmsparken 1285 29,1% 25,2% 23,0% 22,7% 7,5% 47,8% 52,2% 0,2% 1,9%
Ljungarum 1720 14,4% 27,9% 28,2% 29,5% 5,9% 50,3% 49,7% 0,2% 1,9%
Månsarp 1086 15,0% 33,2% 22,4% 29,4% 8,1% 50,6% 49,4% 0,3% 1,3%
Norrahammar N 1726 15,7% 39,2% 22,4% 22,7% 7,0% 52,8% 47,2% 0,2% 2,0%
Norrahammar S 1620 17,1% 38,1% 23,2% 21,5% 8,5% 52,2% 47,8% 0,6% 1,2%
Råslätt C 1195 20,2% 28,9% 22,2% 28,8% 6,7% 46,5% 53,5% 0,3% 4,3%
Råslätt-Lockebo 1031 25,7% 34,4% 22,1% 17,7% 11,8% 49,9% 50,1% 1,5% 3,8%
Råslätt N 1044 18,7% 30,5% 19,7% 31,1% 7,1% 48,5% 51,5% 0,5% 2,9%
Taberg V 1189 14,0% 37,3% 23,8% 24,9% 7,4% 50,5% 49,5% 0,1% 1,3%
Taberg Ö 1251 16,2% 41,5% 19,5% 22,8% 7,2% 50,2% 49,8% 0,4% 1,4%
Tenhult V-Ödestugu 1805 15,0% 39,3% 23,7% 22,0% 7,7% 49,5% 50,5% 0,1% 0,5%
Tenhult Ö-Öggestorp 1939 16,9% 36,9% 22,4% 23,8% 5,1% 49,7% 50,3% 0,4% 1,9%
Jönköpings kommun Valkrets Syd 34634 19,4% 32,9% 22,7% 25,0% 7,2% 49,5% 50,5% 0,3% 1,7%

http://www.val.se