Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommunvalkrets Jönköpings kommun Valkrets Öst

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommunvalkrets Jönköpings kommun Valkrets Öst

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bråneryd-Tormenås 1375 22,5% 35,6% 23,6% 18,3% 8,4% 50,6% 49,4% 0,4% 2,3%
Egnahem 1303 12,7% 37,7% 27,9% 21,6% 6,5% 50,4% 49,6% 0,5% 1,8%
Gränna N 1532 14,8% 23,6% 24,2% 37,5% 6,9% 46,7% 53,3% 0,8% 2,0%
Gränna S 1779 13,5% 23,6% 25,7% 37,2% 5,6% 50,4% 49,6% 0,4% 2,2%
Hakarpsvägen nedre 1144 18,8% 35,1% 26,1% 19,9% 9,5% 49,3% 50,7% 0,3% 1,4%
Huskvarna C 1586 17,3% 20,3% 18,3% 44,0% 5,7% 44,7% 55,3% 0,1% 2,0%
Huskvarna S 1406 20,8% 33,4% 26,0% 19,8% 8,7% 50,5% 49,5% 0,6% 0,9%
Huskvarna Station 1239 21,5% 30,7% 20,3% 27,6% 7,9% 49,2% 50,8% 0,2% 1,0%
Kaxholmen 1151 12,2% 36,2% 23,9% 27,7% 7,1% 49,9% 50,1% 0,3% 1,4%
Kungsängen-Ekhagen Ö 913 19,7% 35,2% 19,3% 25,8% 6,5% 48,5% 51,5% 0,1% 0,9%
Lekeryd-Järsnäs 1822 15,4% 31,8% 26,7% 26,1% 6,1% 51,2% 48,8% 0,3% 0,8%
Norrängen-Brunstorp 1659 19,3% 30,0% 23,7% 27,1% 6,6% 50,4% 49,6% 0,4% 1,2%
Petersberg-Fagerslätt 1092 17,7% 42,0% 22,8% 17,5% 9,2% 51,7% 48,3% 0,1% 0,7%
Rosendala 1382 25,4% 27,1% 22,0% 25,5% 8,9% 49,0% 51,0% 0,1% 0,7%
Rosenlund N 1103 18,2% 27,0% 23,2% 31,6% 7,5% 44,9% 55,1% 0,3% 1,1%
Rosenlund S 1248 26,8% 27,3% 19,3% 26,6% 9,3% 46,8% 53,2% 0,1% 1,4%
Skärstad-Svarttorp 1966 14,8% 35,8% 22,9% 26,5% 6,0% 51,0% 49,0% 0,2% 0,7%
Stensholm m fl 1225 15,2% 37,2% 25,1% 22,4% 6,4% 51,4% 48,6% 0,1% 1,1%
Visingsö 624 9,1% 20,5% 26,8% 43,6% 3,8% 48,6% 51,4%   2,9%
Vättersnäs 1215 18,8% 27,7% 26,5% 27,1% 7,7% 51,1% 48,9% 0,5% 1,9%
Ölmstad 1139 16,5% 34,7% 25,1% 23,7% 6,8% 50,5% 49,5% 0,2% 1,5%
Österängen V 1073 25,5% 39,2% 18,8% 16,4% 6,7% 57,5% 42,5% 0,6% 3,5%
Österängen Ö 1261 26,3% 31,3% 19,3% 23,0% 6,5% 52,3% 47,7% 0,5% 2,5%
Öxnehaga C 1288 21,0% 32,5% 23,5% 22,9% 8,8% 47,4% 52,6% 0,5% 3,4%
Öxnehaga N 1123 14,8% 29,2% 24,7% 31,3% 7,0% 47,6% 52,4% 0,2% 2,6%
Öxnehaga S 1283 19,4% 32,9% 18,8% 28,9% 9,8% 47,9% 52,1% 0,2% 2,0%
Jönköpings kommun Valkrets Öst 33931 18,4% 31,3% 23,3% 27,0% 7,3% 49,6% 50,4% 0,3% 1,6%

http://www.val.se