Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gotlands län

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - Gotlands län

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Kommun Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gotland 47284 15,8% 26,5% 25,7% 32,0% 6,0% 49,1% 50,9% 0,3% 1,3%
Gotlands län 47284 15,8% 26,5% 25,7% 32,0% 6,0% 49,1% 50,9% 0,3% 1,3%

http://www.val.se