Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Anneberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Anneberg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Anneberg 1284 14,3% 35,4% 27,6% 22,6% 9,2% 47,7% 52,3% 0,6% 4,0%
Summa 1284 14,3% 35,4% 27,6% 22,6% 9,2% 47,7% 52,3% 0,6% 4,0%

http://www.val.se