Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Djursholms Ösby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Djursholms Ösby

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Djursholms Ösby 1123 18,3% 26,8% 28,0% 26,9% 8,7% 47,0% 53,0% 0,9% 6,6%
Summa 1123 18,3% 26,8% 28,0% 26,9% 8,7% 47,0% 53,0% 0,9% 6,6%

http://www.val.se