Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt 77 Sollentuna centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 77 Sollentuna centrum

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
77 Sollentuna centrum 1357 17,8% 28,1% 18,9% 35,3% 6,0% 46,1% 53,9% 0,6% 6,2%
Summa 1357 17,8% 28,1% 18,9% 35,3% 6,0% 46,1% 53,9% 0,6% 6,2%

http://www.val.se