Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt 78 Norra Bagarby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 78 Norra Bagarby

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
78 Norra Bagarby 1372 18,4% 36,6% 17,0% 28,0% 4,2% 44,0% 56,0% 0,9% 1,7%
Summa 1372 18,4% 36,6% 17,0% 28,0% 4,2% 44,0% 56,0% 0,9% 1,7%

http://www.val.se