Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt 93 Tegelhagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 93 Tegelhagen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
93 Tegelhagen 1424 11,8% 41,6% 23,7% 23,0% 6,1% 48,2% 51,8% 1,2% 2,7%
Summa 1424 11,8% 41,6% 23,7% 23,0% 6,1% 48,2% 51,8% 1,2% 2,7%

http://www.val.se