Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Rissne 4

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Rissne 4

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rissne 4 1256 20,1% 37,7% 26,2% 16,1% 6,3% 47,7% 52,3% 1,0% 3,5%
Summa 1256 20,1% 37,7% 26,2% 16,1% 6,3% 47,7% 52,3% 1,0% 3,5%

http://www.val.se