Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Vaxholm Väst

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Vaxholm Väst

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vaxholm Väst 1647 17,5% 30,9% 25,4% 26,2% 6,4% 49,6% 50,4% 1,4% 2,4%
Summa 1647 17,5% 30,9% 25,4% 26,2% 6,4% 49,6% 50,4% 1,4% 2,4%

http://www.val.se