Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Tierps köping norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Tierps köping norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tierps köping norra 1127 19,6% 29,4% 24,4% 26,6% 7,6% 49,5% 50,5% 0,3% 0,9%
Summa 1127 19,6% 29,4% 24,4% 26,6% 7,6% 49,5% 50,5% 0,3% 0,9%

http://www.val.se