Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Hållnäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hållnäs

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hållnäs 877 7,6% 18,0% 26,9% 47,4% 2,5% 52,3% 47,7% 0,3% 0,5%
Summa 877 7,6% 18,0% 26,9% 47,4% 2,5% 52,3% 47,7% 0,3% 0,5%

http://www.val.se