Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Tallåsen-Sörgärdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Tallåsen-Sörgärdet

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tallåsen-Sörgärdet 1443 19,0% 26,3% 24,4% 30,3% 7,5% 48,1% 51,9% 0,6% 2,0%
Summa 1443 19,0% 26,3% 24,4% 30,3% 7,5% 48,1% 51,9% 0,6% 2,0%

http://www.val.se