Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Öster-Ekhov-Kalkudden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Öster-Ekhov-Kalkudden

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Öster-Ekhov-Kalkudden 1396 16,9% 28,2% 27,6% 27,3% 6,9% 49,2% 50,8% 0,9% 2,3%
Summa 1396 16,9% 28,2% 27,6% 27,3% 6,9% 49,2% 50,8% 0,9% 2,3%

http://www.val.se