Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Länna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Länna

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Länna 584 10,6% 34,1% 25,7% 29,6% 4,1% 50,0% 50,0% 1,5% 2,4%
Summa 584 10,6% 34,1% 25,7% 29,6% 4,1% 50,0% 50,0% 1,5% 2,4%

http://www.val.se