Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Motala Verkstad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Motala Verkstad

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Motala Verkstad 1380 15,2% 32,7% 24,4% 27,7% 5,3% 49,5% 50,5% 0,7% 0,8%
Summa 1380 15,2% 32,7% 24,4% 27,7% 5,3% 49,5% 50,5% 0,7% 0,8%

http://www.val.se