Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Aneby Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Aneby Västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Aneby Västra 1842 13,9% 28,0% 31,4% 26,7% 4,8% 51,7% 48,3% 0,9% 1,0%
Summa 1842 13,9% 28,0% 31,4% 26,7% 4,8% 51,7% 48,3% 0,9% 1,0%

http://www.val.se