Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Aneby Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Aneby Södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Aneby Södra 1765 18,4% 24,8% 21,7% 35,1% 6,5% 48,8% 51,2% 0,4% 1,1%
Summa 1765 18,4% 24,8% 21,7% 35,1% 6,5% 48,8% 51,2% 0,4% 1,1%

http://www.val.se