Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Aneby Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Aneby Östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Aneby Östra 1458 15,5% 28,7% 28,4% 27,4% 5,0% 51,9% 48,1% 0,3% 0,7%
Summa 1458 15,5% 28,7% 28,4% 27,4% 5,0% 51,9% 48,1% 0,3% 0,7%

http://www.val.se