Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Byarum-Bondstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Byarum-Bondstorp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Byarum-Bondstorp 1001 12,3% 33,0% 27,9% 26,9% 5,1% 51,9% 48,1% 0,3% 0,5%
Summa 1001 12,3% 33,0% 27,9% 26,9% 5,1% 51,9% 48,1% 0,3% 0,5%

http://www.val.se