Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Mariebo-Samset

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Mariebo-Samset

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Mariebo-Samset 2011 15,5% 42,9% 23,2% 18,5% 5,1% 49,8% 50,2% 0,2% 0,8%
Summa 2011 15,5% 42,9% 23,2% 18,5% 5,1% 49,8% 50,2% 0,2% 0,8%

http://www.val.se