Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Västra Torget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Västra Torget

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Torget 1758 36,6% 17,7% 12,7% 32,9% 10,5% 44,5% 55,5% 0,7% 1,6%
Summa 1758 36,6% 17,7% 12,7% 32,9% 10,5% 44,5% 55,5% 0,7% 1,6%

http://www.val.se