Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Tokarp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Tokarp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tokarp 1407 24,3% 28,0% 25,1% 22,6% 6,5% 49,0% 51,0% 0,3% 1,1%
Summa 1407 24,3% 28,0% 25,1% 22,6% 6,5% 49,0% 51,0% 0,3% 1,1%

http://www.val.se