Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Bymarken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Bymarken

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bymarken 1523 14,6% 30,5% 27,1% 27,8% 7,7% 50,3% 49,7% 0,5% 2,4%
Summa 1523 14,6% 30,5% 27,1% 27,8% 7,7% 50,3% 49,7% 0,5% 2,4%

http://www.val.se