Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Dunkehalla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Dunkehalla

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Dunkehalla 1482 19,4% 30,7% 24,1% 25,8% 8,2% 49,7% 50,3% 0,3% 2,2%
Summa 1482 19,4% 30,7% 24,1% 25,8% 8,2% 49,7% 50,3% 0,3% 2,2%

http://www.val.se