Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Erik Dahlberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Erik Dahlberg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Erik Dahlberg 1624 34,3% 29,3% 17,9% 18,5% 8,6% 47,8% 52,2% 0,2% 2,4%
Summa 1624 34,3% 29,3% 17,9% 18,5% 8,6% 47,8% 52,2% 0,2% 2,4%

http://www.val.se