Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Kålgården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kålgården

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kålgården 1833 13,2% 23,2% 25,2% 38,4% 3,3% 47,0% 53,0% 0,8% 1,4%
Summa 1833 13,2% 23,2% 25,2% 38,4% 3,3% 47,0% 53,0% 0,8% 1,4%

http://www.val.se