Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Liljeholmsparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Liljeholmsparken

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Liljeholmsparken 1285 29,1% 25,2% 23,0% 22,7% 7,5% 47,8% 52,2% 0,2% 1,9%
Summa 1285 29,1% 25,2% 23,0% 22,7% 7,5% 47,8% 52,2% 0,2% 1,9%

http://www.val.se