Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Ekhagen S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ekhagen S

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ekhagen S 1115 23,6% 23,9% 20,8% 31,7% 9,2% 48,1% 51,9% 0,7% 0,7%
Summa 1115 23,6% 23,9% 20,8% 31,7% 9,2% 48,1% 51,9% 0,7% 0,7%

http://www.val.se