Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Ekhagen N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ekhagen N

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ekhagen N 1093 21,9% 33,3% 19,2% 25,6% 6,2% 49,6% 50,4% 0,1% 1,8%
Summa 1093 21,9% 33,3% 19,2% 25,6% 6,2% 49,6% 50,4% 0,1% 1,8%

http://www.val.se