Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Bondberget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Bondberget

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bondberget 1234 14,7% 31,9% 22,9% 30,6% 6,9% 47,6% 52,4% 0,5% 1,3%
Summa 1234 14,7% 31,9% 22,9% 30,6% 6,9% 47,6% 52,4% 0,5% 1,3%

http://www.val.se