Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Rosenlund S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Rosenlund S

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rosenlund S 1248 26,8% 27,3% 19,3% 26,6% 9,3% 46,8% 53,2% 0,1% 1,4%
Summa 1248 26,8% 27,3% 19,3% 26,6% 9,3% 46,8% 53,2% 0,1% 1,4%

http://www.val.se