Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Rosenlund N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Rosenlund N

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rosenlund N 1103 18,2% 27,0% 23,2% 31,6% 7,5% 44,9% 55,1% 0,3% 1,1%
Summa 1103 18,2% 27,0% 23,2% 31,6% 7,5% 44,9% 55,1% 0,3% 1,1%

http://www.val.se