Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Vättersnäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Vättersnäs

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vättersnäs 1215 18,8% 27,7% 26,5% 27,1% 7,7% 51,1% 48,9% 0,5% 1,9%
Summa 1215 18,8% 27,7% 26,5% 27,1% 7,7% 51,1% 48,9% 0,5% 1,9%

http://www.val.se