Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Liljeholmen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Liljeholmen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Liljeholmen 1369 26,9% 28,2% 22,4% 22,6% 6,6% 44,3% 55,7% 0,3% 2,1%
Summa 1369 26,9% 28,2% 22,4% 22,6% 6,6% 44,3% 55,7% 0,3% 2,1%

http://www.val.se