Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Kättilstorp Haga m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kättilstorp Haga m fl

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kättilstorp Haga m fl 1630 21,8% 30,7% 24,9% 22,5% 8,9% 51,3% 48,7% 0,5% 1,0%
Summa 1630 21,8% 30,7% 24,9% 22,5% 8,9% 51,3% 48,7% 0,5% 1,0%

http://www.val.se