Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Råslätt-Lockebo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Råslätt-Lockebo

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Råslätt-Lockebo 1031 25,7% 34,4% 22,1% 17,7% 11,8% 49,9% 50,1% 1,5% 3,8%
Summa 1031 25,7% 34,4% 22,1% 17,7% 11,8% 49,9% 50,1% 1,5% 3,8%

http://www.val.se