Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Ljungarum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ljungarum

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ljungarum 1720 14,4% 27,9% 28,2% 29,5% 5,9% 50,3% 49,7% 0,2% 1,9%
Summa 1720 14,4% 27,9% 28,2% 29,5% 5,9% 50,3% 49,7% 0,2% 1,9%

http://www.val.se