Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Råslätt N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Råslätt N

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Råslätt N 1044 18,7% 30,5% 19,7% 31,1% 7,1% 48,5% 51,5% 0,5% 2,9%
Summa 1044 18,7% 30,5% 19,7% 31,1% 7,1% 48,5% 51,5% 0,5% 2,9%

http://www.val.se