Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Öxnehaga S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Öxnehaga S

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Öxnehaga S 1283 19,4% 32,9% 18,8% 28,9% 9,8% 47,9% 52,1% 0,2% 2,0%
Summa 1283 19,4% 32,9% 18,8% 28,9% 9,8% 47,9% 52,1% 0,2% 2,0%

http://www.val.se