Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Öxnehaga C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Öxnehaga C

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Öxnehaga C 1288 21,0% 32,5% 23,5% 22,9% 8,8% 47,4% 52,6% 0,5% 3,4%
Summa 1288 21,0% 32,5% 23,5% 22,9% 8,8% 47,4% 52,6% 0,5% 3,4%

http://www.val.se