Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Norrängen-Brunstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Norrängen-Brunstorp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norrängen-Brunstorp 1659 19,3% 30,0% 23,7% 27,1% 6,6% 50,4% 49,6% 0,4% 1,2%
Summa 1659 19,3% 30,0% 23,7% 27,1% 6,6% 50,4% 49,6% 0,4% 1,2%

http://www.val.se