Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Rosendala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Rosendala

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rosendala 1382 25,4% 27,1% 22,0% 25,5% 8,9% 49,0% 51,0% 0,1% 0,7%
Summa 1382 25,4% 27,1% 22,0% 25,5% 8,9% 49,0% 51,0% 0,1% 0,7%

http://www.val.se